TIỂU SỬ ANH HÙNG NGUYỄN HỮU HUÂN

       - Ông Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1841, mất năm 1875. Ông là người làng Tịnh Hà, Thành Định Tường, đỗ khoa dưới triều Tự Đức khi chưa đầy 20 tuổi.

        - Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, ông lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở các vùng thuộc Đồng Tháp, Tiền Giang.

        - Tháng 6 – 1863 Pháp tấn công vào căn cứ thuộc nhiêu, ông chạy lên Châu Đốc rồi bị bắt tại đây.

        - Thực dân Pháp đày ông ở Đảo Relunion ( Châu Phi )

        - Khi hòa ước 1874 nhường toàn bộ miền Nam cho Pháp, ông được về nước.

        - Cuối năm 1874 ông xin về quê rồi chiêu tập nghĩa quân.

        - Tháng 2 – 1875 nghĩa quân đánh phá các đồn bót, giải tán các ban hội tề do Pháp đạt ra từ Trung Ương đến Cái Bè.

      - Pháp phải huy động hết lực lượng ở Gia Định và Định Tường tấn công vào tổng hành dinh của ông ở thuộc nhiêu.

        - Cuối cùng ông bị bắt, tháng 6 – 1875 Pháp xử tử ông ở Mỹ Tho.

Trường TH Nguyễn Hữu Huân được xây dựng từ năm 1975. Năm mà cả nước ta tự hào và hạnh phúc dành được độc lập, thống nhất đất nước. Từ đó đến nay trường tròn 41 tuổi.